Egzaminy

Po pomyślnym zakończeniu wszystkich kursów każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa. 
Ponadto istnieje możliwość ukończenia egzaminu końcowego w Terapii Wisceralnej.
Do tego wymagane jest zdanie trzech egzaminów.
Najpierw należy zdać egzamin jamy brzusznej oraz klatki piersiowej, które to można zdawać w dowolnej kolejności, następnie można przystąpić do egzaminu końcowego.

Egzamin-jama brzuszna:  
wymogiem jest ukończenie kursu rozszerzonego jamy brzusznej

Egzamin-klatka piersiowa:  
wymogiem jest ukończenie kursu rozszerzonego klatki piersiowej

Egzamin końcowy:
wymogiem jest ukończenie kursu zaawansowanego

Egzamin odbywa się w formie ustnej, teoretycznej jak i praktycznej. 
Doświadczenie pokazuje, że przygotowania do egzaminów jak i same egzaminy pogłębiają wiedzę i praktyczne doświadczenie umiejętności już nabytych.

Więcej informacji w broszurze egzaminacyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej exam brochure lub info@terapia-wisceralna.pl