Geriatria, neurologia i opieka paliatywna

Zmiany neurologiczne wzorców ruchu

Jaki wpływ ma układ narządów wewnętrznych na ruchomość stawów, chód, kontrolę ruchu, równowagę i regulację napięcia?

Czy techniki wisceralne mają wpływ modulacyjny na uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy?

Jak możemy wykorzystać plastyczność mózgu?

Zawartość kursu

  • Sukces fizjoterapii prowadzonej przez pracowników służby zdrowia na oddziałach neurologicznych, geriatrycznych i opieki paliatywnej lub w domu pacjenta jest często ograniczony.
  • Przyczyną tego są zazwyczaj dodatkowe schorzenia powiązane z układem pokarmowym, moczowo-płciowym oraz oddechowo-krążeniowym.
  • Takie zaburzenia mogą mieć silny wpływ na ruchomość stawów, funkcję motoryczną, chód, aktywność tułowia, równowagę oraz postawę.
  • Starannie dobrane odpowiednie techniki terapii wisceralnej mogą znacznie poprawić skuteczność zabiegów neurofizjologicznych u pacjentów z hemiplegią, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, paraplegią, z chorobami mięśni oraz schorzeniami ortopedycznymi.
  • Uczestnicy kursu zyskają inną perspektywę odnośnie centralnego układu nerwowego oraz dobrze opanują nowe podejście leczenia, które będzie uzupełnieniem ich obecnych metod terapii.

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie zastosować nowo poznane techniki w swojej codziennej praktyce.


REJESTRACJA KURSU

Geriatria, neurologia
i opieka paliatywna

520,- € Czas trwania: 4 dni

Plan kursu:

8.00 - 19.00

Jednostki dydaktyczne:

40 jednostek dydaktycznych 60-cio minutowych

Przegląd kursu

Wszystkie kursy tematyczne można odbyć niezależnie, w dowolnej kolejności.

organigramm-2016_0.jpg

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie zastosować nowo poznane techniki w swojej codziennej praktyce.