Anamneza, diagnoza i leczenie sektorowe całej jamy brzusznej i obszaru miednicy w interakcji z kręgosłupem, miednicą i biodrami

  • Jak zebrać podstawową anamnezę trzewną układu pokarmowego oraz moczowo - płciowego w powiązaniu ze schorzeniami układu mięśniowo – szkieletowego, aby uzyskać jasny obraz łańcuchów lezji
  • Weryfikacja łańcuchów lezji poprzez diagnozę
  • Leczenie łańcucha lezji składającego się z połączonych sektorów
  • Jak korzystać z ukierunkowanego leczenia opartego na relacjach anatomicznych, topograficznych, fizjologicznych/funkcjonalnych, sympatycznych oraz parasympatycznych
  • Pogłębienie i udoskonalenie wdrażania nabytej wiedzy i umiejętności do codziennej praktyki

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie zastosować nowo poznane techniki w swojej codziennej praktyce.


Kryteria kwalifikacyjne uczestnictwa:

    •    Łańcuch lezji Układ pokarmowy - Kregosłup PLUS
    •    Łańcuch lezji Układ moczowo-płciowy - Kręgosłup/Biodro


REJESTRACJA KURSU

Kurs rozszerzony - jama brzuszna

420,- € Czas trwania: 3 dni

Plan kursu:

8.00 - 19.00

Jednostki dydaktyczne:

30 jednostek dydaktycznych 60-cio minutowych

Przegląd kursu

Wszystkie kursy tematyczne można odbyć niezależnie, w dowolnej kolejności.

organigramm-2016_0.jpg

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie zastosować nowo poznane techniki w swojej codziennej praktyce.