Anamneza, diagnoza i leczenie sektorowe całej klatki piersiowej, szyi oraz obszaru głowy

  • Jak zebrać podstawową anamnezę trzewną klatki piersiowej oraz układu naczyniowego w interakcji ze schorzeniami układu mięśniowo - szkieletowego, aby uzyskać jasny obraz łańcucha lezji.
  • Weryfikacja łańcuchów lezji poprzez diagnozę
  • Leczenie łańcucha lezji składającego się z połączonych sektorów
  • Jak korzystać z ukierunkowanego leczenia opartego na relacjach anatomicznych, topograficznych, fizjologicznych/funkcjonalnych, sympatycznych oraz parasympatycznych
  • Pogłębienie i udoskonalenie wdrażania nabytej wiedzy i umiejętności do codziennej praktyki

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie zastosować nowo poznane techniki w swojej codziennej praktyce.


Kryteria kwalifikacyjne uczestnictwa: 

    •    Łańcuch Lezji Klatka piersiowa - Kręgosłup Th i C


REJESTRACJA KURSU

Kurs rozszerzony - klatka piersiowa

420,- € Czas trwania: 3 dni

Plan kursu:

8.00 - 19.00

Jednostki dydaktyczne:

30 jednostek dydaktycznych 60-cio minutowych

Przegląd kursu

Wszystkie kursy tematyczne można odbyć niezależnie, w dowolnej kolejności.

organigramm-2016_0.jpg

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie zastosować nowo poznane techniki w swojej codziennej praktyce.