Opis kursu

Zarezerwuj sobie miejsce!


Proszę zobacz opis wszystkich kursów.

Wszystkie kursy tematyczne można odbyć niezależnie, w dowolnej kolejności.

Proszę zobacz opis kursu aby zapoznać się z wymaganiami.

 

 

 

 

Kursy podstawowe jamy brzusznej można rezerwować w dowolnej kolejności i bez żadnych warunków wstępnych. Jama brzuszna jest ukończona wraz z "Kursem rozszerzonym jamy brzusznej”.

Możliwość rezerwacji wolne miejsca Lista rezerwowa zarezerwowane
Data Miejsce Instruktor rezerwacja
Łańcuch lezji
Układ pokarmowy - Kregosłup
29.06 - 03.07.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Elfi Schlager zarezerwowane
Łańcuch lezji
Układ pokarmowy - Kregosłup
21.09 - 25.09.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Sigrid Mitter zarezerwowane
Łańcuch lezji
Układ pokarmowy - Kregosłup
23.11 - 27.11.2021 Poznań/Polska Florinda Czeija rejestracja
Łańcuch lezji
Układ pokarmowy - Kregosłup
30.11 - 04.12.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Florinda Czeija zarezerwowane
Łańcuch lezji
Układ moczowo-płciowy - Kręgosłup/Biodro
14.06 - 19.06.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Elfi Schlager Lista rezerwowa
Łańcuch lezji
Układ moczowo-płciowy - Kręgosłup/Biodro
26.09 - 01.10.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Florinda Czeija Lista rezerwowa
Łańcuch lezji
Układ moczowo-płciowy - Kręgosłup/Biodro
27.10 - 01.11.2021 Moskwa/Rosja Florinda Czeija rejestracja
Łańcuch lezji
Układ moczowo-płciowy - Kręgosłup/Biodro
08.11 - 13.11.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Elfi Schlager zarezerwowane
Kurs rozszerzony - jama brzuszna
15.10 - 17.10.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Florinda Czeija zarezerwowane

Kurs podstawowy klatki piersiowej można rezerwować bez żadnych warunków wstępnych. Klatka piersiowa jest ukończona wraz z „Kursem rozszerzonym klatki piersiowej”.

Możliwość rezerwacji wolne miejsca Lista rezerwowa zarezerwowane
Data Miejsce Instruktor rezerwacja
Łańcuch Lezji
Klatka piersiowa - Kręgosłup Th i C
21.06 - 26.06.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Sigrid Mitter zarezerwowane
Łańcuch Lezji
Klatka piersiowa - Kręgosłup Th i C
15.09 - 20.09.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Florinda Czeija Lista rezerwowa
Łańcuch Lezji
Klatka piersiowa - Kręgosłup Th i C
22.11 - 27.11.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Elfi Schlager zarezerwowane
Kurs rozszerzony - klatka piersiowa
08.10 - 10.10.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Florinda Czeija zarezerwowane
Kurs rozszerzony - klatka piersiowa 10.12 - 12.12.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Florinda Czeija rejestracja

Kursy tematyczne można rezerwować w dowolnej kolejności. Są kursy tematyczne zarówno z i bez warunków wstępnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie kursu.

Możliwość rezerwacji wolne miejsca Lista rezerwowa zarezerwowane
Data Miejsce Instruktor rezerwacja
Szumy uszne, zawroty głowy
zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych
aparaty ortodontyczne
04.11 - 07.11.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Florinda Czeija zarezerwowane
Geriatria, neurologia
i opieka paliatywna
21.10 - 24.10.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Sigrid Mitter rejestracja
Visceral Taping
19.11 - 21.11.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Sigrid Mitter rejestracja
Żywienie fizjologiczne
15.11 - 17.11.2021 Salzburg/Zamek Mattsee Florinda Czeija Lista rezerwowa
Anatomy Retroperitoneal, Thorax & Neck
21.01 - 21.01.2022
(13:30 - 17:30)
University Hospital St. Pölten Dr. med. Sophie Förster-Streffleur Lista rezerwowa
Anatomy Retroperitoneal, Thorax & Neck 28.01 - 28.01.2022
(08:30 - 12:30)
University Hospital St. Pölten Dr. med. Sophie Förster-Streffleur Lista rezerwowa
Anatomy Retroperitoneal, Thorax & Neck 28.01 - 28.01.2022
(13:30 - 17:30)
University Hospital St. Pölten Dr. med. Sophie Förster-Streffleur Lista rezerwowa
Anatomy
Intraperitoneal & Thorax
19.11 - 19.11.2021
(08:30 - 12:30)
University Hospital St. Pölten Dr. med. Sophie Förster-Streffleur Lista rezerwowa
Anatomy
Intraperitoneal & Thorax
19.11 - 19.11.2021
(13:30 - 17:30)
University Hospital St. Pölten Dr. med. Sophie Förster-Streffleur Lista rezerwowa
Anatomy
Intraperitoneal & Thorax
22.11 - 22.11.2021
(13:30 - 17:30)
University Hospital St. Pölten Dr. med. Sophie Förster-Streffleur Lista rezerwowa

Możliwe jest przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego w terapii wisceralnej. W tym celu należy zdać trzy egzaminy. Najpierw należy podjąć egzamin z jamy brzusznej i klatki piersiowej, w dowolnej kolejności, po tym można przystąpić do końcowego egzaminu certyfikacyjnego. Wszystkie egzaminy są dobrowolne i nieobowiązkowe.

Możliwość rezerwacji wolne miejsca Lista rezerwowa zarezerwowane
Data Miejsce Instruktor rezerwacja
Egzamin - jama brzuszna
18.10 - 18.10.2021 Miasto Salzburg Florinda Czeija rejestracja
Egzamin - klatka piersiowa
19.10 - 19.10.2021 Miasto Salzburg Florinda Czeija rejestracja
Egzamin certyfikacyjny
20.10 - 20.10.2021 Miasto Salzburg Florinda Czeija rejestracja