zertifikate.png

Szkoła posiada austriacki
certyfikat Ö-Cert.

Często zadawane pytania

Plan kursu

Harmonogram: 8 – 19 

Jeśli uczestnik opuści więcej niż 4 godziny podczas dnia kursu, chcąc otrzymać certyfikat cały dzień szkoleniowy musi zostać powtórzony w czasie innego kursu. Koszt powtórzenia dnia to 580 PLN.

Proszę ubrać się w wygodną odzież i zabrać obuwie na zmianę.

Kryteria kwalifikacyjne

Austria i Polska: fizjoterapeuci i lekarze
Rosja: osoby z wykształceniem medycznym

W przypadku ciąży nie możesz uczestniczyć w kursach (poza egzaminami oraz kursem „Żywienie fizjologiczne”)

Opłaty

Pełna kwota opłaty za kurs musi wpłynąć na rachunek bankowy szkoły nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu.

Rachunek bankowy dla opłat za kursy w Austrii: Florinda Czeija easybank IBAN AT341420020011544267 BIC EASYATW1

Rachunek bankowy dla opłat za kursy w Polsce: FIZJOART Janusz Rudak
Bank Zachodni WBK S.A.

- dla opłat w walucie PLN: PL34 1090 2718 0000 0001 3562 0632
- dla opłat w walucie €: PL16 1090 2718 0000 0001 3562 0665
KOD SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Rachunek bankowy dla opłat za kursy w Rosji: Po dokonaniu rejestracji poprzez stronę internetową, otrzymają państwo instrukcję dokonania płatności za wybrany kurs na Ukrainie i w Rosji, w zależności od kraju zamieszkania. Po wpłynięciu opłaty za kurs na rachunek bankowy szkoły, miejsce na kursie zostaje zarezerwowane. Możliwe koszty przelewu (np. opłata za przelew międzynarodowy) ponosi kandydat.

Anulowanie rejestracji

Wniesienie opłaty za kurs w niepełnej kwocie nie oznacza anulowania rejestracji. O ile szkoła nie została powiadomiona przez kandydata o anulowaniu rejestracji, wymagane jest wniesienie opłaty za kurs w pełnej kwocie.

W przypadku anulowania rejestracji nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu, wniesione opłaty za kurs będą zwrócone w pełnej kwocie na rachunek bankowy kandydata, po odliczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 euro. Koszty wynikające z dokonania przele- wu międzynarodowego ponosi kandydat.

  • W przypadku anulowania rejestracji nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, kandydat ponosi opłatę za rezygnację w wysokości 30% opłaty za kursu.
  • W przypadku anulowania rejestracji nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, kandydat ponosi opłatę za rezygnację w wysokości 50% opłaty za kursu.
  • W przypadku anulowania rejestracji w okresie 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu lub w trakcie kursu, kandydat ponosi opłatę za rezygnację w wysokości 100% opłaty za kursu.

Jeśli rezygnujący z kursu kandydat wskaże na swoje miejsce osobę spełniającą wymagania kursu, opłata za rezygnację może zostać anulowa- na po uzgodnieniu ze szkołą, jednakże nadal wymagane jest wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 euro.