zertifikate.png

Szkoła posiada austriacki
certyfikat Ö-Cert.

Czym jest Terapia Wisceralna?

Żyjemy tak długo, jak funkcjonują nasze narządy wewnętrzne.
Możemy się poruszać, pod warunkiem że pracują nasze kości, więzadła i mięśnie.

 

 

Terapia Wisceralna jest metodą leczenia holistycznego skupiającą się na połączeniach pomiędzy układem mięśniowo - szkieletowym a narządami wewnętrznymi.
Wzajemne oddziaływania mięśniowo - szkieletowe bezpośrednio determinują położenie narządów w ciele, i odwrotnie, organy wewnętrzne mają silny wpływ na stan zdrowia kręgosłupa, miednicy, żeber, obręczy barkowej, mięśni i powięzi.

Nieprawidłowa postawa, skolioza, operacja, zapalenia tkanek i narządów, niedożywienie lub stres emocjonalny mogą łatwo powodować dysfunkcję różnych narządów.
W konsekwencji w podrażnionych narządach powstaje napięcie, które jest przenoszone na układ mięśniowo - szkieletowy. Na przykład zapalenie pęcherza moczowego lub zaparcia mogą prowadzić do problemów ze stawami biodrowym lub odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. 


Idea leczenia i cel Terapii Wisceralnej:
Anamneza - Diagnoza - Leczenie sektorowe - Łańcuch Lezji

Idea integracyjnego, manualnego leczenia w Terapii Wisceralnej opiera się na szczegółowej analizie historii chorób przebytych przez pacjenta, która następnie jest weryfikowana przez różne metody diagnostyczne w celu leczenia istniejącego ciągu restrykcji = łańcucha lezji (łańcucha zmian chorobowych).
Łańcuch lezji składa się z powiązanych ze sobą sektorów, które są poddawane specyficznym procedurom leczniczym opartym na anatomicznych, topograficznych, fizjologicznych i czynnościowych połączeniach sympatycznych oraz parasympatycznych.

Cel Terapii Wisceralnej
Celem Terapii Wisceralnej jest rozwinięcie u fizjoterapeutów i lekarzy umiejętności diagnozowania oraz leczenia układu mięśniowo - szkieletowego poprzez użycie układu narządów wewnętrznych i lepszego zrozumienia połączeń funkcjonalnych pomiędzy tymi dwoma układami.