zertifikate.png

Szkoła posiada austriacki
certyfikat Ö-Cert.

Regulamin

Rekrutacja

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową. Kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń. Miejsce na kursie zostaje przyznane po spełnieniu następujących warunków:

  1. Organizator otrzymał obowiązkowe, pisemne zgłoszenie poprzez stronę internetową.
  2. Kandydat spełnia ewentualne dodatkowe warunki uczestnictwa w kursie.
  3. Kandydat otrzymał na adres e-mail obowiązkowe, pisemne potwierdzenie swojej rejestracji.
  4. Pełna kwota opłaty za kurs wpłynęła na rachunek bankowy szkoły nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu.

W przypadku, gdy kurs zostanie odwołany w ostatniej chwili z powodu choroby wykładowcy, braku wymaganej liczby uczestników lub z innych powodów niezależnych od organizatora, kandydat ma prawo ubiegać się jedynie o zwrot już wniesionych opłat. Jakiekolwiek dalsze roszczenia nie będą rozpatrywane.

Opłaty

Pełna kwota opłaty za kurs musi wpłynąć na rachunek bankowy szkoły nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu.

Rachunek bankowy dla opłat za kursy w Austrii: Florinda Czeija easybank IBAN AT341420020011544267 BIC EASYATW1

Rachunek bankowy dla opłat za kursy w Polsce: FIZJOART Janusz Rudak
Bank Zachodni WBK S.A.

- dla opłat w walucie PLN: PL34 1090 2718 0000 0001 3562 0632
- dla opłat w walucie €: PL16 1090 2718 0000 0001 3562 0665
KOD SWIFT/BIC: WBKPPLPP

Rachunek bankowy dla opłat za kursy w Rosji: Po dokonaniu rejestracji poprzez stronę internetową, otrzymają państwo instrukcję dokonania płatności za wybrany kurs na Ukrainie i w Rosji, w zależności od kraju zamieszkania. Po wpłynięciu opłaty za kurs na rachunek bankowy szkoły, miejsce na kursie zostaje zarezerwowane. Możliwe koszty przelewu (np. opłata za przelew międzynarodowy) ponosi kandydat.

Anulowanie rejestracji

Wniesienie opłaty za kurs w niepełnej kwocie nie oznacza anulowania rejestracji. O ile szkoła nie została powiadomiona przez kandydata o anulowaniu rejestracji, wymagane jest wniesienie opłaty za kurs w pełnej kwocie.

W przypadku anulowania rejestracji nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem kursu, wniesione opłaty za kurs będą zwrócone w pełnej kwocie na rachunek bankowy kandydata, po odliczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 euro. Koszty wynikające z dokonania przele- wu międzynarodowego ponosi kandydat.

  • W przypadku anulowania rejestracji nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, kandydat ponosi opłatę za rezygnację w wysokości 30% opłaty za kursu.
  • W przypadku anulowania rejestracji nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu, kandydat ponosi opłatę za rezygnację w wysokości 50% opłaty za kursu.
  • W przypadku anulowania rejestracji w okresie 2 tygodni przed rozpoczęciem kursu lub w trakcie kursu, kandydat ponosi opłatę za rezygnację w wysokości 100% opłaty za kursu.

Jeśli rezygnujący z kursu kandydat wskaże na swoje miejsce osobę spełniającą wymagania kursu, opłata za rezygnację może zostać anulowa- na po uzgodnieniu ze szkołą, jednakże nadal wymagane jest wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 euro.

Uwagi ogólne

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za trafność ani praktyczne aspekty treści przekazywanych przez wykładowców. Uczestnicy kursu przebywają w salach wykładowych na własną odpowiedzialność. Uczestnicy kursu biorą udział w poka- zach praktycznych i ćwiczeniach na pacjentach lub innych uczestnikach kursu na własną odpowiedzialność. Roszczenia o odszkodowanie wobec wykładowców i/lub szkoły z jakichkolwiek powodów prawnych nie będą rozpatrywane. Wszelkie rozbieżności w oce- nie będą rozpatrywane zgodnie z prawem obowiązującym w Austrii. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd w Salzburgu. Jeśli uczestnik opuści więcej niż 4 godziny podczas dnia kursu, chcąc otrzymać certyfikat cały dzień szkole- niowy musi zostać powtórzony w czasie innego kursu. Koszt powtórzenia dnia to 135 €. W przypadku, gdy organizator pomaga kandydatowi w rezerwacji noclegu, nie ponosi on odpowiedzialności za obowiązujące ceny ani usługi zapewniane przez jakikolwiek pensjonat czy hotel.